Nachtwächterführung Nikolaiviertel Berlin
 
I   Berlin Start   I     I   Stadttouren-Übersicht   I     I   Programm Aktuell   I     I   Preise Stadtführungen   I     I   Kontakt Führungen   I    
 
Gasthaus zur Rippe

    Berliner Schloß mit Grünem Hut

Gerichtslaube 1270

Kirchentürschloß

  Tempelritter aus Tempelhof

Marienkirche

Brandenburger Wappen
Nachtwächter bei der Gerichtslaube
 
Nachtwachter-Törn - Up de Sporen vun Speuker und Sågen in’t Nikolaiveddel und Old-Berlin
 
Good Dåg eddel Herr und eddele Herrin !
 
Have Ju al seen de oldsten Berliner Krog vun anno 1621? Or have Ju seen de Ruin vun’t Griese Koster und de meddelolderlike Stadtmur? Fulget de Rundgång vun de Berliner Nachtwachter und hört de olden Dönkes vun unse Stadtkröönk. Opdeckt dat Lessinghus und de Gerichtlööfen in’t Nikolaiveddel und hört wårüm då enmål anno 1390 en Liek oordelt was. Wårüm geit in’t Slott de Witte Fru üm? Itzund have just vor de originålen Stäät de Kund vun de Berlinschen Sågen as de vun de Rees unde Kroog tu de Ripp.
 
Ik, de Nachtwachter Ferderik högt sik över Ji Besöök
 
Ene Old-Berlinsche Gåß med demme Lessinghus in’t Nikolaiveddel
 
Nachtwächtertour Lessing-Haus
 
In de Gerichtlööfen hedden se in’t Meddelolder en Gericht över’n Doden afhålden.
 
Gerichtslaube
 
De Kerkhoff vun de Parochialkerk is de eenzige in de meddelolderliken Oldstadt vun Berlin welken et hüt noch givt.
 
Friedhof
 
Hier de olsten Berliner Krog „Tu de letzten Instanz“ vun’t Jåhr anno domini 1621
 
Zur letzten Instanz
 
An’t Grise Koster was enmål de Stäät, wo de „Hexenmeester“ Leonard Thurneysser werkt hed.
 
Klosterruine mit Fernsehturm
 
Hier de Hillig-Geyst-Kappel vun 1300.
 
Nachtwächterführung Heilig-Geist-Kapelle
 
Liernt bi de Nachttörn up romantsche Wies bi de Schin vun de Kers dat olde Berlin nü kennen. Erlevt up de Rundgång binnen vun de eersten meddelolderliken Stadtmur vun de Tied üm 1250 up uns Törns dat går nich so grote Berlin vun’t Meddelolder. Sågenhåfts mengeleret sik dåbi med historschen Fåkten över Personen und wo de Stadtdoren wasen.
Dükert med de olden, plattdütschen, Berlinschen Språk vun de meddelolderliken Tied deep in de Vergångenheyt vun Berlin in.
 
We hebben åk so uns Berlin-Hörspell med plattdütschen und hoochdütschen Deelen, üm sik ånnen Törn denken tu helpen.
 
Bärentouren Berlin-Hörspell „Schuerlik-romantsche Geschichten ut Berlin vun’t Meddelolder över de Gotik bit tu de Bårock“
 
Annere Törns vun Bärentouren kan Ju åk so in saßsche - plattdütsche Språk or in Berlinsche Mundårt-Sprak vun hüt hebben. Seet enmål Berlinsche Ankdoden.
 
Rådiobericht tu de Nachtwächtertörns
 
Tieden: Elk letzten Fridåg in’t Moond üm 20 Klock
              (Nur blot mit Anmellung)
              Seet åk  Programm Aktuell
              Sondertieden noch Avspråk
 
Duer: 2 Stunnen
 
Prise: 14,- / erm. 12,- / Kint 8,-
              Kinner unner 6 Jåren frie!
 
Dråpen: Nikolaikerk - Propststraat (S+U Bhf. Alexannerplåtz)
 
Telefon: 030 / 34 78 74 07, Kontakt / Gästebuch
 
Bärentouren Berlin Hörspell 
 
Wetere schuarlike Geschichten kann ju in uns   Berlin Hörspell
in plattdütsche Språk finden.
 
Zur Startseite Start
 

 
Nikolaikirche

Gespenst Weiße Frau  

Berliner Pranger

Spandauer Tor

Berliner Bär  

Eingang Klosterruine  

Berliner Siegel Mittelalter
I   Berlin Vorträge   I     I   Neue Photo-Galerie   I     I   Sonderveranstaltungen   I     I   Datenschutzerklärung   I     I   Impressum   I